U kunt onderstaande formulier (digitaal of papier) gebruiken. Bent u niet in de gelegenheid om te printen, laat ons dat dan weten zodat wij u een formulier per post kunnen sturen.

Formulier om te printenofDirect online aanvragen Vragen? Bel naar 085 48 66 900

BTW Teruggaaf-pakket

De teruggave kan geheel voor u verzorgd worden. Indien u gebruik wilt maken van het teruggaaf-pakket, dan nemen wij namens u contact op met de Belastingdienst voor de registratie, de administratie, de BTW-aangiften, ontheffing, de teruggaaf, enz.. Wij vragen namens u alle BTW op de aankoop en installatie van uw zonnepanelen terug. Tot slot doen wij, in overleg met de fiscus, een beroep op goedkeuringen zodat u in de jaren na de BTW teruggave geen BTW meer hoeft te betalen over de opgewekte energie. De fiscus stort intussen, binnen 1-3 maanden na het verzoek, de BTW terug op uw bankrekening. Tenslotte melden wij u bij de Belastingdienst weer af als BTW ondernemer zodat u verder niet meer wordt ‘lastig gevallen’ door de Belastingdienst.

Voorwaarden

  • U bent een particuliere afnemer
  • De factuur staat op uw naam
  • Volgens de Belastingdienst dient de energienota op uw naam te staan

Bent u ondernemer voor de BTW?

Een Nederlandse particulier die zonnepanelen op zijn woning heeft laten monteren levert ook (een beetje) energie aan het net. Daar staat een vergoeding tegenover zodat diegene die energie levert een voor de BTW economische activiteit verricht. Daarom is diegene ondernemer voor de BTW.

Er dient BTW betaald te worden over de opgewekte energie, maar de BTW over de aanschaf en montage van de zonnepanelen kan teruggevraagd worden. De afdracht bedraagt € 20,- per 1.000 Wp per jaar.

Jaren erna? Kleine ondernemersregeling!

In principe dient in de jaren na de aanschaf elk jaar BTW betaald te worden over de opgewekte energie. De Kleine Ondernemersregeling is echter van toepassing. Deze regeling houdt in dat wanneer per jaar minder dan € 1.345 BTW betaald dient te worden, een vrijstelling van toepassing is waardoor er geen BTW betaald hoeft te worden. In ‘normale’ situaties is de te betalen BTW altijd lager dan € 1.345 zodat in de jaren na de aanschaf geen BTW betaald hoeft te worden.

Vanaf 1 januari 2020 zal de Kleine Ondernemersregeling wijzigen naar de Nieuwe Kleine Ondernemersregeling.

BTW ontheffing bij de Belastingdienst?

Omdat de kleine ondernemersregeling van toepassing is kan de Belastingdienst ook worden verzocht dat de jaren na de aanschaf geen administratie en aangiften meer gedaan hoeven te worden.

Meer informatie