U kunt onderstaande formulier (digitaal of papier) gebruiken. Bent u niet in de gelegenheid om te printen, laat ons dat dan weten zodat wij u een formulier per post kunnen sturen.

Formulier om te printenofDirect online aanvragen Vragen? Bel naar 085 48 66 900

BTW Teruggaaf-pakket

De teruggave wordt geheel verzorgd. Vooraf wordt uw persoonlijke situatie geïnventariseerd om de BTW teruggave goed op te starten. Deze fase is essentieel omdat de BTW teruggave anders verkeerd kan uitvallen. Pas als alles goed staat nemen wij contact op met de Belastingdienst om de BTW terug te vragen.

Bent u ondernemer voor de BTW?

Een Nederlandse particulier die zonnepanelen op zijn woning heeft laten monteren levert ook (een beetje) energie aan het net. Daar staat een vergoeding tegenover zodat diegene die energie levert een voor de BTW economische activiteit verricht. Hiermee wordt diegene ondernemer voor de BTW.

Er dient BTW betaald te worden over de opgewekte energie, deze afdracht bedraagt € 20,- per 1.000 Wp per jaar. Hier tegenover staat dat de totale BTW over de aanschaf en montage van de zonnepanelen teruggevraagd kan worden.

Onze trots:

Wat doen wij voor u?

Wij vragen alle BTW op de aankoop en installatie van uw zonnepanelen terug. Wij verzorgen de registratie, de administratie, de BTW-aangiften, vrijstelling en de teruggaaf. De fiscus stort intussen, binnen 3-5 maanden na het verzoek, de BTW terug op uw bankrekening. Vragen van de Belastingdienst beantwoorden wij ook. Tot slot doen wij een beroep op goedkeuringen zodat u in de jaren na de BTW teruggave geen BTW meer hoeft te betalen over de opgewekte energie en u verder niet meer wordt ‘lastig gevallen’ door de Belastingdienst.

Jaren erna? Kleine ondernemersregeling!

In principe dient in de jaren na de aanschaf elk jaar BTW betaald te worden. De Kleine Ondernemersregeling is mogelijk van toepassing. Deze regeling houdt in dat wanneer de omzet minder is dan € 20.000, een vrijstelling van toepassing. Hierdoor hoeft na het jaar van aanschaf niet jaarlijks BTW betaald te worden. Wanneer een particulier zonnepanelen heeft gekocht, geldt in principe altijd bovenstaande situatie.

Dit betekent dat er geen administratie bijgehouden hoeft te worden en er ook geen aangiften meer gedaan hoeven te worden. Voor meer informatie over KOR 2020, zie https://www.btw-zonnepanelen.nl/nieuwe-kor/

Meer informatie